nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
NASZE REGIONALNE MINI EURO
CEL ZAWODÓW: - popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, - wyłonienie najzdolniejszych piłkarzy z rocznika 1994-1997, - promowanie wychowania poprzez sport oraz kształtowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ORGANIZATOR: - Stowarzyszenie Rozwoju i Demokracji Lokalnej Powiatu Kamiennogórskiego "Nasz Region" TERMIN I MIEJSCE: 16 CZERWIEC 2012R. OD GODZINY 1000 BOISKO SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO WARUNKI UCZESTNICTWA: - uprawnieni do gry są chłopcy urodzeni w latach 1994-1997 - osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do turnieju za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych ( odpowiedni formularz załączono do regulaminu) - prawo startu mają chłopcy zrzeszeni i nie zrzeszeni w klubach sportowych -drużyny grają w składach 6-osobowych (5+ bramkarz), dopuszcza się udział zawodników rezerwowych - zgłoszenia do turnieju przyjmowane są na pół godziny przed rozpoczęciem zawodów SYSTEM GIER: - w zależności od ilości chętnych zostanie ustalony tuż przed rozpoczęciem zawodów w porozumieniu z kapitanami drużyn - zmiany hokejowe - wymagane jest posiadanie przez uczestników zawodów odpowiedniego obuwia przystosowanego do gry na sztucznej trawie NAGRODY: - dwie indywidualne ( najlepszy strzelec oraz najlepszy bramkarz) oraz nagroda zespołowa dla zwycięzcy turnieju funduje organizator INFORMACJE DODATKOWE: - uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność - uczestnicy turnieju otrzymają napoje chłodzące oraz poczęstunek - organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione i wypadki powstałe w trakcie trwania turnieju.
Więcej artykułów