nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Golasi??ski gromi - CONTENDER Kamienna G??ra

ARTYKU? REGIONALNEGO TYGODNIKA INFORMACYJNEGO W KAMIENNEJ GÓRZE

Golasi??ski gromi

"Kamiennogórzanin Micha?? Golasi??ski wyst?pi?? w presti??owej gali MMA -Thunderstrike Fight League w Zabrzu. Nasz fighter rozprawi?? si? w drugiej rundzie przez TKO (uderzenia ??okciem w parterze) z Mateuszem Smoli??skim z Warriors Zabrze.

Zawodnik kamiennogórskiego klubu (na zdj?ciu w ??rodku) Contender Stowarzyszenie Nasz Region w drugiej rundzie dosiad?? rywala, kieruj?c na jego g??ow? pot???ne uderzenia ??okciem. Nierówn? walk? musia?? przerwa? s?dzia. Zawodnikowi z Zabrza pomocy musieli udziela? ratownicy medyczni.
W walce wieczoru Micha?? Kita w wadze ci???kiej (120 kg) zrewan??owa?? si? Amerykaninowi D.J. Lindermana, zwyci???aj?c jednog??o??n? decyzj? s?dziów. To 15 wygrana Kity, który w Polsce znany jest pod pseudonimem „Masakra”."

GRATULACJE DLA MICHA?A I PAW?A ZA ZWYCI?STWO I DOBR? MARK? NASZEGO KLUBU

Więcej artykułów