nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Dwa medale

Tekst - Portal powiatowa.info - Marcin Jakso??

"Dnia 1 grudnia  2013 we Wroc??awiu odby??a si? kolejna edycja ALMMA (Amatorska Liga MMA). W wydarzeniu wzi?li udzia?? zawodnicy Kamiennogórskiego klubu "Contender" Stowarzyszenie Nasz Region. By??y to pierwsze zawody w krótkiej historii klubu. Jednak zawodnicy nie zawiedli daj?c bardzo dobre walki oraz zdobywaj?c dwa medale.

Br?zowy medal zdoby?? Mateusz Kozielec w turnieju kategorii do 80kg.
Srebrny dla Marcina Tobiasza w kategorii +96 (niestety wymuszona rezygnacja z walki o 1 miejsce)
Po bardzo zaci?tej i dramatycznej walce wygra?? równie?? Janusz Zi?ba. Niestety kontuzja d??oni wyeliminowa??a go z dalszego udzia??u w mistrzostwach.
Pozosta??ym: Monice Postro??ny, Dominikowi Koczan, Piotrowi Lisieckiemu, Paw??owi Janickiemu, Dariuszowi Frelich, niestety nie uda??o si? wygra?. Musieli uzna? wy??szo??? swoich rywali. By??y to ich pierwsze zawody i musieli walczy? ze zdecydowanie bardziej do??wiadczonymi zawodnikami. Serca jednak nie zabrak??o i z pewno??ci? zdobyte do??wiadczenia zaowocuje w przysz??o??ci.
Trener Pawe?? Oleksy: "Musz? przyzna?, ??e by?? to bardzo ci???ki weekend dla naszego klubu. Jestem bardzo zadowolony z postawy moich zawodników. Najpierw Micha?? Golasi??ski wygra?? swoj? kolejn? walk?, a pó??niej z bardzo dobrej strony pokazali si? wcze??niej wspomniani zawodnicy. Sukces cieszy tym bardziej, ??e klub dzia??a dopiero od 3 miesi?cy. Do ??wi?t dam nieco odpocz?? zawodnikom, a zaraz po nowym roku wracamy na mat?, poniewa?? czekaj? na Nas kolejne sportowe wyzwania. Cieszy mnie równie??, ??e w naszym mie??cie s? osoby, które chc? wspiera? inicjatywy sportowe i przy tej okazji pragn? podzi?kowa?:  firmom Radtel Sport, Mechanika pojazdowa Adam i Daniel Oleksy, Blacharstwo Pojazdowe Bogdan Czerniga, Maciek Otomoto, Motocentrum Zenon B??asiak, Auto Lembin oraz Telepizzeria Soprano"

 

 

Więcej artykułów