nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Miko??aj u dzieci w Domu nad Potokiem

Stowarzyszenie NASZ REGION pomog??o ?w. Miko??ajowi i zrobi??o niespodziank? dzieciom z Domu Dziecka "Nad Potokiem". Tym raze w prezencie by?? "stó??
z pi??karzykami". Rado??? i u??miechy dzieci wynagrodzi??y Miko??ajowi jego ??wi?teczn? misj? :).

Więcej artykułów