nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Mikołaj u dzieci w Domu nad Potokiem

Stowarzyszenie NASZ REGION pomogło Św. Mikołajowi i zrobiło niespodziankę dzieciom z Domu Dziecka "Nad Potokiem". Tym raze w prezencie był "stół
z piłkarzykami". Radość i uśmiechy dzieci wynagrodziły Mikołajowi jego świąteczną misję :).

Więcej artykułów