nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
II Miko??ajkowy Turniej Pi??ki Siatkowej - FOTO

Podzi?kowania dla Mariusza, Mateusza i ?ukasza Mu?wickich, Adama Blicharskiego oraz Armanda Winiarskiego za organizacj? Turnieju. Profesfonalne s?dziowanie zapewni?? WITOLD ZDROJEWSKI.

"Po raz drugi kamiennogórski Nasz Region zorganizowa?? Miko??ajkowy turniej
w siatkówce – Mocne Granie + 30. Na imprezie wyst?pi??o 6 zespo??ów. Efektowny puchar prezesa Tadeusza Rycharskiego zdoby?? zespó?? Chy??ych Dziadków. 

W turnieju wystartowa??o 6 ekip: Chy??e Dziadki, Staty??ci, Spoceni, Pogromcy Mitów, Wojownicy Piwnicy i Browarnicy. Zawodnicy rywalizowali w 4-osobowych sk??adach (maksymalnie 5) do 15 „oczek”. We wszystkich spotkaniach walka by??a zaci?ta, ale nie brakowa??o efektownych ataków
i obron.
W spotkaniach pó??fina??owych Staty??ci po dramatycznej walce pokonali 2:1 Browarników, a Chy??e Dziadki (na zdj?ciu w czerwonych koszulkach) wypunktowa??y 2:0 Spoconych.
W grze o miejsce 5. miejsce Pogromcy Mitów w tie-breaku pokonali Wojowników Piwnicy, natomiast w walce o br?zowy medal Spoceni znale??li sposób (2:1) na Browarników.
Bardzo ciekawy by?? mecz fina??owy. Staty??ci (Jaros??aw Kwiatek, Tomasz Wyszomirski, Krzysztof Gotowt, Jaros??aw Madej) wygrali pierwsz? ods??on? 15:13. Potem wi?ksze do??wiadczenie wzi???o gór?. Oba sety wygra??y Chy??e Dziadki rezultatem 15:7."

Tekst: Regionalny Tygodnik Informacyjny - autor Robert G??ówczyk

 

 

 

 

Więcej artykułów