nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Paczka dla kombatanta

Ruszy??a Kamiennogórska zbiórka darów w ramach akcji Paczka dla Polskiego Kombatanta na Kresach zorganizowana przez Fundacj? Odra-Niemen. Akc? zainicjowa?? w Kamiennej Górze Rafa?? Czerniga z gronem przyjació??: ?ukaszem Szumi??skim, Andrzejem Przybytkiem i Monik? T?pi??sk?. Do tej pi?knej inicjatywy przy???czy??o si? rownie?? Stowarzyszenie Nasz Region Airsoft VIS Kamienna Góra.

 

Więcej artykułów