nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Finał Konkursu w mediach

Gratulacje dla wszystkich uczestników KONKURSU. Piękne prace i historie Waszych najbliższych. Dziękujemy sponsorom, Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze oraz opiekunom Konkursu w szkołach i tym, którzy zadbali o organizację i dobrą atmosferę. Zapraszamy do udziału za rok. Piękna oprawa muzyczna Hufca ZHP w Kamiennej Górze. Dziękujemy Dh Komendant Agnieszce Czajkowskiej. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONKURSU I HARCERZY HUFCA ZHP Z KAMIENNEJ GÓRY na wycieczkę do Krakowa.

 

Więcej artykułów