nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Fina?? Konkursu w mediach

Gratulacje dla wszystkich uczestników KONKURSU. Pi?kne prace i historie Waszych najbli??szych. Dzi?kujemy sponsorom, Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze oraz opiekunom Konkursu w szko??ach i tym, którzy zadbali o organizacj? i dobr? atmosfer?. Zapraszamy do udzia??u za rok. Pi?kna oprawa muzyczna Hufca ZHP w Kamiennej Górze. Dzi?kujemy Dh Komendant Agnieszce Czajkowskiej. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONKURSU I HARCERZY HUFCA ZHP Z KAMIENNEJ GÓRY na wycieczk? do Krakowa.

 

Więcej artykułów