nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Wycieczka do Krakowa

Witamy  uczestników wycieczki do Krakowa,

W najbli??sz? sobot? tj. 26 kwietnia br. jedziemy do Krakowa.

Miejsce zbiórki – parking przed Starostwem Powiatowym w Kamiennej Górze – ul. Broniewskiego 15

·         Godzina wyjazdu – 06:00

 [PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE NA MIEJSCE ZBIÓRKI]

·         Planowany powrót oko??o 24:00

 [NIE ZAPEWNIAMY DOWOZU UCZESTNIKÓW DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA  ZNAJDUJ?CEGO SI? POZA TRAS? PRZEJAZDU AUTOBUSU]

 

P l a n    w y c i e c z k i:

1.       Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

2.       Zamek Królewski na Wawelu [Katedra, groby królewskie, dzwon Zygmunta…], smok wawelski

3.       Spacer Starym Traktem Królewskim

4.       Uniwersytet Jagiello??ski – Collegium Maius

5.       Franciszka??ska 3 – OKNO PAPIESKIE (wystawa)

6.       Rynek – Ko??ció?? Mariacki

7.       Barbakan

 

INFORMACJE DODATKOWE:

- zapewniamy jeden posi??ek gor?cy dla dzieci [doro??li we w??asnym zakresie]

- wszyscy uczestnicy wycieczki obj?ci s? ubezpieczeniem grupowym

 

WA??NE!

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW WYCIECZKI PROSIMY O POTWIERDZENIE SWOJEGO UDZIA?U DO CZWARTKU

e-mail na adres:  rychtad@poczta.onet.pl   - z dopiskiem w temacie wiadomo??ci: potwierdzam udzia?? w wycieczce do Krakowa - imi? i nazwisko

lub SMS-em na nr 602 531 868 z tre??ci? jak wy??ej

Więcej artykułów