nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej „MOCNE GRANIE W NASZYM REGIONIE +35” I. Cel: 1. Popularyzacja gry w piłkę siatkową. 2. Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji. 3. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. II. Organizator: 1. Stowarzyszenie Rozwoju i Demokracji Lokalnej Powiatu Kamiennogórskiego „Nasz Region” ul. Cicha 1, 58-400 Kamienna Góra, tel. 602 55 32 97, email:mucwicki@region.org.pl III. Termin i miejsce: 1. 01-12-2012 r. – Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze. 2. Rozpoczęcie turnieju – godz. 9:00. IV. Uczestnictwo: 1. Prawo startu mają drużyny zorganizowane (max. 4 os.) bez względu na płeć. 2. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do przedstawiciela wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1). 3. W turnieju nie mogą brać udział zawodnicy zarejestrowani w Polskim Związku Piłki Siatkowej. 4. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem. 5. Uczestnikiem turnieju mogą być jedynie osoby powyżej 35 roku życia. 6. Organizator może dopuścić inne osoby do udziału w turnieju po wcześniejszym uzgodnieniu. Dodatkowe informacje w regulaminie turnieju.
Więcej artykułów