nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
OG?OSZENIE O NABORZE - PI?KA SIATKOWA

KS SUDETY - NASZ REGION og??asza NABÓR ch??opców do sekcji pi??ki siatkowej na rok szkoleniowy 2014/2015

- m??odzicy - rocznik 2001 i m??odsi

- kadeci - rocznik 1998-2000

Szkolenie siatkarskie prowadzi trener Witold Zdrojewski.

Kompetencje trenara: trener klasy I pi??ka siatkowa.

Efekty pracy trenaera - ostatnie 3 lata:

Kadeci 2012r.:

Juniorzy 2013r.:

KONTAKT: tel. kom. 608 156 485

Więcej artykułów