nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
30-lecie kapłaństwa bp Santa Cruz

 

       Ekscelencjo, Księżę Biskupie Stanisławie,

       Drogi Jubilacie!

  Proszę pozwolić, że w taki sposób zwrócę się do Księdza Biskupa Santa Cruz - naszego rodaka, wcześniej mieszkańca powiatu kamiennogórskiego.

             30 lat temu dokonał Ksiądz Biskup wspaniałego wyboru uzależniając swoje szczęście od poznania Boga.

            Z tego wyboru cieszymy się również i my.

Jest Ksiądz Biskup  na co dzień z mieszkańcami Boliwii sprawując posługę kapłańską i z nami w najbardziej podniosłych momentach naszego życia.

            Swoją pracą wśród ludzi stał się Ksiądz biskup autorytetem dla wielu.

                          Szanowny Jubilacie !

Dzisiejsza uroczystość  uświadamia nam wszystkim jak wielkie znaczenie dla naszej społeczności lokalnej miała Księdza Biskupa wcześniejsza decyzja.

            Księdza Jubileusz, a tym samym nasz staje się jeszcze bardziej zrozumiały poprzez pryzmat kanonizacji  Ojca Świętego Jana Pawła II.

Widzimy jak wielki udział w budowaniu podstawowych wartości człowieka ma Kościół.

Za budowanie naszego Kościoła Lokalnego w tym szczególnym dniu serdecznie dziękujemy.

 Szanowny Księże Jubilacie !

Proszę przyjąć od mieszkańców naszego regionu życzenia wielu łask bożych 
w życiu kapłańskim  i osobistym.

Życzymy Księdzu Biskupowi, aby Matka Boska Łaskawa towarzyszyła mu
w każdym dniu jego posługi biskupiej w dalekiej Boliwii, żeby słowa św. Maksymiliana Kolbe, które przyjął za swoje motto : "Sólo el amor crea" - TYLKO MIŁOŚĆ JEST TWÓRCZA, stały się również naszym udziałem.

W tak uroczystym dniu, w imieniu całej kamiennogórskiej społeczności, składam Czcigodnemu Księdzu Jubilatowi z serca płynące, życzenia zdrowia oraz sił na dalszą, równie wspaniałą kontynuację Dzieła Bożego.

/-/ Tadeusz Rycharski

 

 

 

 

 

 


Więcej artykułów