nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
3 Rocznica Klubu Airsoft Kamienna G??ra

3 Rocznica AIRSOFT Kamienna Góra. Klub sportowy prowadzony jest przez Mariusza Mu?wickiego. Uczestnicy Klubu to grupa m??odych ludzi, którzy lubi? adrenalin? i kontakt z natur?. Militaria i wiedza o wojskowo??ci to hobby,  pozwalaj?ce na fajnie sp?dzenie wolnego  czasu w??ród przyjació??.

Więcej artykułów