nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
DZIE?? DZIECKA WE WROC?AWIU
2 czerwca 2012 zorganizowali??my wycieczk? do Wroc??awia. By?? to prezent dla dzieci i m??odzie??y z Domu Dziecka "Nad potokiem" z okazji ich ??wi?ta -"Dnia Dziecka". Wra??e?? by??o sporo. By?? Port Lotniczy jeszcze pachn?cy nowo??ci? i zbli??aj?cym si? Euro 2012. Z p??yty lotniska w??a??nie odlatywa?? samolot. By?? nowy stadion, kt??ry te?? imponowa?? swoj? urod? i wielko??ci?. Ogr??d zoologiczny da?? si? we znaki wszystkim. By??y s??onie, ma??py, foki. i ca??y wielki egzotyczny zwierzyniec do podziwiania. Wi?kszo??? fotek z zoo to praca Kamila - jego pierwsze kadry, Roksany oraz Darii. Sami podziwiajcie. Kopciuszek w 3D, kt??rego mogli??my ogl?da? w kinie Helios by?? relaksem po wroc??awskiej w?dr??wce i sytych brzuchach nape??nionych w KFC Dzi?kujemy za wsp??lnie sp?dzony czas i ciep??? atmosfer? wszystkim dzieciakom oraz opiekunom - Pani Joli i Tomkowi Z naszej strony: Ma??gosia, Pawe??, Mirek (Firma Zwierzaczek) i Tadeusz dzi?kuj? za wsp??lnie sp?dzony czas i za rado??? wycieczki Wszystkim sponsorom wycieczki serdecznie dzi?kujemy. P.S. W dziale GALERIA, mo??na delektowa? si? zdj?ciami m??odych fotograf??w
Więcej artykułów