nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
GALERIA - TRENING CONTENDER

Zapraszam do ogl?dania. Sporo fotek. TAK BY?O I BY?O SUPER.

Jestem przekonany, ??e zadowolone by??y zaróno te osby, które ?wiczy??y jak i te, które ogl?da??y trening.  

Więcej artykułów