nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Przysz??a wsp??lpraca Fundacji i Stowarzyszenia

W Spi??u Ratuszowym w Kamiennej Górze odby??o si? wspólne spotkanie Fundacji Wspierania Inicjatyw Spo??ecznych SERAFINY i Stowarzyszenia NASZ REGION. Go??ciem honorowym spotkania by?? Biskup Santa Cruz - JE Stanis??aw Dowlaszewicz. Dzi?kuj?c za zaproszenie Pani Prezes Józefie Dowlaszewicz, ??yczymy wielu projektów realizowanych przez Fundacj?. To ju?? ROCZEK.

 

Więcej artykułów