nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Aktywni z CONTENDER

Ju?? nied??ugo w klubie zaczynamy nowe zaj?cia - TRENING OBWODOWY/CROSSFIT. Idealne rozwi?zanie dla osób, które chc? schudn?? czy poprawi? swoj? sylwetk? !
Obecnie trwa nabór do grupy. Zaj?cia b?d? odbywa??y si? 2x w tygodniu. Wkrótce zostan? podane dni oraz godziny. ZAJ?CIA w Kamiennej Górze; ul. ?ciegiennego nr 1 w Klubie CONTENDER
Serdecznie zapraszamy

Więcej artykułów