nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Bardo-wirtuozi muzyki organowej

Wyjątkowa uroczystość inauguracji zrewitalizowanych barokowych organów, która odbyła się dzisiaj tj. 21 września 2013 roku w Bazylice Mniejszej pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie. W trakcie uroczystości zostali docenieni wirtuozi muzyki organowej w obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Burmistrza Barda. W trakcie Mszy odbył się koncert organowy najlepszych organistów z Polski, Czech i Niemiec.

Bardzkie organy zbudował w latach 1755-1759 F. Eberhard z Wrocławia. Liczą one 50 głosów (3567 piszczałek). Można je śmiało zaliczyć do najokazalszych instrumentów z epoki schyłkowego baroku na Dolnym Śląsku. Ze względu na strukturę wewnętrzną, wielkość oraz unikatowy wystrój zewnętrzny, są instrumentem wyjątkowo cennym, zarówno w skali krajowej, jak i europejskiej. Rokokową, piękną dekorację bardzkich organów wykonał znakomity snycerz H. Hartmann.
Organy bardzo przypominają nasze z Krzeszowa.

 

Więcej artykułów