nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
II Miko??ajkowy Turniej Pi??ki Siatkowej

Stowarzyszenie NASZ REGION w Kamiennej Górze organizuje 07 grudnia 2013 o godz. 09:00
II Miko??ajkowy Turniej Pi??ki Siatkowej „MOCNE GRANIE W NASZYM REGIONIE +30. Turniej zapewnia aktywn? i mi??? form? sp?dzenia wolnego czasu. Jest okazj? do sportowej i zdrowej rywalizacji. ZAPRASZAMY CH?TNYCH - kontakt z Mariuszem Mu?wickim [tel. 602 553 297]. Wi?cej informacji ju?? wkrótce.

 

 

Więcej artykułów