nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Podzi?kowanie za wsparcie dzia??a?? CONTENDER

KLUB SPORTOWY "CONTENDER" STOWARZYSZENIE "NASZ REGION" PRAGNIE SERDECZNIE PODZI?KOWA? ZA WSPARCIE FIRMOM: Blacharstwo Samochodowe – Bogdan Czerniga, Moto Centrum Zenon B??asiak, Mechanika Pojazdowa Adam i Daniel Oleksy oraz Radtel Sport.

Jeste??my otwarci na wszelk? wspó??prac?.

Ju?? nied??ugo kolejne wyzwania dla naszego klubu !
Ci???ka praca pop??aca. Zach?camy zatem wszystkich do uprawiania sportu oraz do uczestnictwa w zaj?ciach prowadzonych w naszym klubie !

Więcej artykułów