nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Nasz udział w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Od 21 do 23 listopada br Stowarzyszenie Nasz Region wspólnie z Fundacją SERAFINY, które reprezentowała Prezes Józefa Dowlaszewicz aktywnie uczestniczyli w Walnym Zebraniu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Jedlinie Zdrój. Przedmiotem prac było przygotowywanie Strategii Rozwoju Federacji oraz spotkanie dotyczące konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020 - to wszystko zorganizowane przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 odbyły się z udziałem dr Jerzego Tutaja - Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
Natomiast konsultacje Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020 odbyły się z udziałem Pana Piotra Klaga - Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. DZIĘKUJEMY Pani Józefie Dowlaszewicz za wkład pracy i aktywny udział w spotkaniu. Tadeusz Rycharski

 

Więcej artykułów