nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
I spotkanie Airsoftowego Klubu Sportowego VIS

W ubieg??y czwartek odby??o si? I spotkanie Airsoftowego Klubu Sportowego VIS Stowarzyszenia Nasz Region w Kamiennej Górze. Celem spotkania by??o przede wszystkim wyja??nienie rodzicom co to jest airsoft oraz warunków przynale??no??ci do Klubu. Oprócz atrakcyjnego sp?dzania czasu w gronie osób o podobnej pasji Stowarzyszenie w ramach Klubu VIS b?dzie krzewi?? sztuk? or???a oraz postawy patriotyczne. Plany s? ambitne, ale potencja?? te?? du??y. Klub poprowadzi Mariusz Mu?wicki z zespo??em m??odych aktywnych ludzi. POWODZENIA

Więcej artykułów