nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Andrzejki w Domu Dziecka

Wspólna zabawa z zaprzyja??nionym Domem Dziecka "Nad Potokiem". Kolejne udane "Andrzejki". By??y wró??by i rado??? dzieci. Nasze wej??cie zrobi??o wra??enie, a szlachecki strój sta?? si? powodem wielu kolorowych fotek. Ju?? planujemy nast?pne spotkanie. Dzi?kujemy serdecznie Pani Dyrektor Jolancie Sumarczy??skiej oraz Panu Prezesowi Zenonowi Ma??ysce za serdeczn? atmosfer? Domu. Oby takich ludzi by??o jak najwi?cej :)

 

 

Więcej artykułów