nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
3 XII - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to święto obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku.

Ideą tego Międzynarodowego Dnia jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych.
Do tej licznej grupy należą ludzie nam bliscy – członkowie rodzin, przyjaciele i sąsiedzi. Niesprawność fizyczna, umysłowa i sensoryczna dotyka około 10% ludności świata.
Osoby niepełnosprawne wykazują się ogromną odwagą i zaradnością. Słysząc o sukcesach tych, którym udało się wznieść ponad własne ograniczenia i wiele osiągnąć, nie powinniśmy zapominać o trudnościach, z jakimi zmagają się niepełnosprawni żyjący w trudnych warunkach. Są oni często pozbawieni praw, przywilejów i możliwości dostępnych dla pełnosprawnych członków społeczeństwa.

 

 

Więcej artykułów